Vsaka organizacija je skupek različnih poslovnih procesov. Vsak izmed teh procesov je člen v verigi, ki tvori dodano vrednost organizaciji, kupcem, zaposlenim in tudi lastnikom. Razumevanje in obvladovanje ter nenehno izboljševanje poslovnih procesov omogoča podjetju lažje in hitrejše prilagajanje trgu.

S celovitim pristopom, kot je BPM, lahko podjetje spremlja uspešnost in učinkovitost svojih poslovnih procesov, hkrati pa jih lahko tudi enostavno spreminja. Poslovnih učinkov optimizacije poslovnih procesov je tako več:

  • krajši čas izvajanja procesov in odprava odvečnih aktivnosti ter ozkih grl,
  • znižanje stroškov zaradi krajšega časa izvajanja in boljše izrabe virov,
  • povečanje produktivnosti, ker se zaposleni ne ukvarjajo z manj pomembnimi nalogami ter avtomatizirajo posamezne naloge,
  • povečanje kakovosti izdelkov in storitev zaradi boljšega nadzora,
  • zaradi procesne organiziranosti vsi procesi v podjetju potekajo hitreje in bolj tekoče.

Naša storitev poteka tako, da popišemo poslovne procese, nato pa omogočimo podporo in avtomatizacijo vseh procesov na enem mestu oz. uredimo in avtomatiziramo procese dela na vseh ravneh določene poslovne organizacije. V osrčju tega pristopa je pregleden, poslovno naravnan procesni model, ki opredeljuje procesna in poslovna pravila, omogoča procesno revizijsko sled, nadzor nad izvajanjem procesa, analizo izvajanja procesa, merjenje KPI ter izvajanje simulacij na realnih podatkih iz produkcije in optimizacije. Gre za pomembne lastnosti, ki jih procesno nenaravnani sistemi, kot so dokumentni sistem, sistem CRM ali sistem ERP, ne omogočajo.

Z našimi storitvami BPM tako pridobite stabilno in prilagodljivo okolje za upravljanje, analitiko, finance, kadrovske zadeve, operativo in podporne storitve. Da bi lahko izkoristili vse prednosti, ki jih tako okolje nudi, potrebujete zanesljivega partnerja, ki svoje znanje učinkovito prenese ne le v implementacijo vašega sistema, temveč tudi na uporabnike. Vsem našim naročnikom zato zagotavljamo prvorazredno podporo. Vašo morebitno težavo rešujejo naši strokovnjaki. Za nujne primere (visoka prioriteta klica) smo vam na voljo tudi zunaj delovnega časa, s čimer vam zagotavljamo 24-urno pomoč.

Izberite BPM rešitev in optimizirajte vaše podjetje z našo pomočjo!