Različne raziskave podjetij ter vodilnih poslovnih svetovalcev razkrivajo, da podjetja porabijo preveč denarja za integracijo ter vzdrževanje in izvajanje obstoječih poslovnih zmogljivosti, namesto da bi vlagala v inovacije in ustvarjanje novih zmogljivosti. Vse več podjetij tako išče nove poti, kako povečati prilagodljivost poslovnih procesov, okrepiti informacijsko strukturo, na katerih temeljijo, ter obdržati in znova uporabiti obstoječa sredstva. Pravi odgovor na njihove potrebe je storitveno orientirana arhitektura (Services Oriented Architecture, SOA). To je prilagodljiva in vzdržljiva infrastruktura za oblikovanje, sestavljanje, uvajanje in upravljanje poslovnih procesov, primernih za današnje poslovno okolje na zahtevo. Je stroškovno učinkovita, modularna in razširljiva, kar pomeni, da lahko celovito rešitev SOA, prilagojeno svojim potrebam, uvedete, kadar in kakor želite.

Vsaka storitveno orientirana arhitektura mora temeljiti na poslovnih procesih. Storitev ni namreč nič drugega kot poslovno opravilo. Za večjo prilagodljivost informacijskih sredstev in uspešno reševanje resničnih poslovnih problemov – na primer dopolnjevanje storitev za stranke, integracijo s poslovnimi partnerji ali pridobivanje enotnega pogleda strank – je tesna in močna povezava med poslovanjem in informacijsko tehnologijo ključnega pomena.

Dandanes lahko podjetja postanejo prilagodljivejša, če z upravljanjem poslovnih procesov prek storitveno orientirane arhitekture uskladijo svoje poslovanje in informacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo. SOA ponuja prilagodljive povezave in kakovostno definirane standardne vmesnike, s katerimi podjetja povečajo prilagodljivost obstoječih infrastruktur. Storitve SOA je mogoče znova uporabiti v številnih primerih, ne glede na to, ali gre za nove storitve ali obstoječa informacijska sredstva.